TILLbehör till höj- och sänkbart skrivbord

Ett höj- och sänkbart skrivbord på kontoret ger bättre ergonomiska möjligheter. Genom att se över vilka tillbehör som finns kan skrivbordet allt mer anpassas efter de funktioner som önskas för en smidig arbetsplats. En del av dessa tillbehör kan appliceras på samtliga skrivbord – andra enbart på ett höj- och sänkbart.

Eluttag vid bordsuttag

Ge tillgång till eluttag och USB

Genom att borra hål i bordsskivan och montera in nedsänkta bordsuttag blir det betydligt lättare att få tillgång till eluttag oavsett om det gäller stickkontakt eller USB-kontakt. Dessa skapar ordning och reda då några längre sladdar inte behöver dras till närliggande grenkontakter vid behov av inkoppling.

Dessa eluttag bör främst användas för att koppla in elektronik tillfälligt. Datorer, skärmar och skrivare bör vara konstant inkopplade och därmed bör dessa sladdar dras under skrivbordsskivan.

KOM IHÅG!
Med allt fler produkter som går på USB bör det alltid finnas minst två USB-utgångar på skrivbordet. Det är mycket vanligt att en av dessa konstant används för att ladda mobil/platta osv. 

Kabelkorg / Kabeldike

Ha längre sladd vid höj- och sänkbart skrivbord

Även kabelkorg (även kallat kabeldike) skapar ordning och reda bland sladdarna. Korgen fästes längst in, under, bordsskivan och används för att dra samtliga sladdar vidare till grenkontakter och vägguttag. De sladdar som nödvändigtvis måste dras på skrivbordet kan gömmas med en kabellist.

KOM IHÅG!
Används ett höj- och sänkbart skrivbord är det viktigt att kontrollera att strömsladdarna från väggen till kabelkorgen är av tillräcklig längd. Ett klassiskt misstag är att montera alla sladdar när skrivbordet är lägst ner varpå sladdarnas längd skapar problem när skrivbordet höjs.

Monitorarm skapar bättre ergonomi

Skapa överblick och frigör yta

Monitorarm är ett stativ som datorskärmen monteras på. Många av dessa har två armar vilket därmed skapar möjlighet att använda två separata skärmar och enkelt ställa in vinkel och höjd på dem.

Med höj- och sänkbart skrivbord ändras arbetshöjden och genom att variera mellan att stå och sitta behöver även vinkeln och höjden kunna justeras på skärmarna.

Denna arm har därmed minst tre tydliga fördelar. För det första skapar de möjlighet att vinkla skärmarna på olika sätt vilket gynnar ergonomin. För det andra kan skärmarna tryckas in mot väggen när de inte används. På detta sätt blir det inte i vägen om hela skrivbordsytan behöver utnyttjas. För det tredje skapas bättre överblick över arbetet när det lätt går att växla mellan en och två skärmar.

 

KOM IHÅG!
Kontrollera att den monitorarm som väljs har möjlighet att hålla två skärmar. Allt fler väljer att jobba med två skärmar samtidigt.

Datorhållare

Alla ska alltid kunna nå datorn

Generellt bör en dator inte stå på golvet. Damm dras lättare in i fläkten och skador kan lättare uppstå om någon skulle ”sparka till” den. Med olika datorhållare kan en stationär dator istället monteras fast på skrivbordet. Det kan vara ovanpå skrivbordsskivan eller hängandes under skivan. Överlag är det bättre att montera datorn under skrivbordet då den annars tar onödig arbetsyta.

KOM IHÅG!
Datorn ska vara lättåtkomlig för alla. Det ska inte vara några problem att koppla in en USB-kabel, minneskort eller DVD-skiva. Undvik därför datorhållare på stödben som ställs på golvet.  

Om en person står vid ett höj- och sänkbart skrivbord är det varken smidigt eller ergonomiskt att behöva krypa ner på golvet för att nå dessa funktioner. Genom att istället montera datorn direkt under skrivbordsskivan ges lättare tillgång till datorn.

Skärmväggar skapar arbetsro

Skapa lugn och ro

Skärmväggar är ett effektivt sätt att minska ljudnivån vid en specifik skrivbordsplats. Dessa monteras på kanten av skrivbordet och dämpar ljud och insyn. Ett ”måste” på arbetsplatser med öppet kontorslandskap.

KOM IHÅG!
Välj skärmvägg utifrån vilket behov som finns. Är det främst ljudnivån som ska dämpas? Är det även insyn som behöver minskas?

Funderar du på att skaffa dig en eller vill veta mer om hur du skapar en ergonomisk arbetsplats hemma eller på jobbet? Läs mer om hur du kan göra här.