Så ökar du antalet minuter ståendes vid datorn

Utifrån flera punkter är det bättre att stå än att sitta vid skrivbordet. Det handlar framförallt om belastning och vinklar på rygg och nacke. Dessutom ökar blodcirkulationen vilket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

De allra flesta som arbetar hela arbetsdagar vid datorn står däremot alldeles för få minuter. Hur går det att öka antalet minuter ståendes vid skrivbordet?

En tjej masserar sin värkande nacke

Välj höj- och sänkbart skrivbord med el

Med ett eldrivet höj- och sänkbart skrivbord tar det ca 10 sekunder att justera från sittandes nivå till ståendes. Med manuell vev tar det betydligt längre tid, även om de flesta har hunnit justera höjden på en minut.

Det kan tyckas som en minimal skillnad men studier visar att små förenklingar ökar benägenheten att ändra höjden. Det ska alltså vara så enkelt som möjligt för att höjningen verkligen ska ske.

Skor eller Matta

Med dämpande skor, helst skor som enbart används inomhus, kommer belastningen bli mindre både på fötter, ben och rygg. Det innebär att det tar längre tid innan du blir trött och sätter dig. Finns inte möjlighet att ha ergonomiska skor inomhus är ett alternativ att lägga en så kallad ståmatta vid skrivbordet. En matta som har en mjuk dämpning och därmed fyller en liknande funktion som en dämpad sko.

Börja med att stå

Börja arbetsdagen med att stå vid skrivbordet och variera sedan under arbetsdagen. Att börja med att sitta och sedan byta till stående innebär generellt färre antal stående minuter per dag.

Ta tid och mät

Hur många minuter tror du att du står vid ditt höj- och sänkbara skrivbord varje dag? Halva dagen, en fjärdedel eller en tiondel av tiden? Många överskattar tiden ståendes och tror att de står minst halva tiden. När sedan mätning sker kan det visa att antal minuter är betydligt lägre. Mät den tid som du står och sätt upp mål. Hur ska du nå dit?

Men likställ inte stående med rörelse

Att stå är bättre än att sitta. Men det betyder inte att en hel dag ståendes vid ett skrivbord kan anses vara tillräckligt ergonomiskt. Det går inte att likställa stående tid med tid i rörelse. Det absolut viktigaste är att variera arbetsställningen och röra på med regelbundenhet under arbetsdagen.

  • Ta micropauser och sträck på dig
  • Kör ”mobilgympa” på 3 minuter (Finns kontorsgympa på Youtube)
  • Ha gemensamma gymnastikpauser
  • Gå och hämta kaffe – igen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *