Så står du rätt vid skrivbordet

Att ha ett höj- och sänkbart skrivbord är bra första steg. Men det gäller även att komma sig för att stå och på andra sätt tänka på ergonomin. Följer du nedan beskrivna steg kan du motarbeta både tappad energi och värk.

En kvinna sitter och jobbar men håller sig för tinningen och ser ut att ha ont

1. Höj innan du går hem

Om du kommer till en arbetsplats där skrivbordet är på hög höjd ökar chansen att du börjar dagen med att stå. Det är då du har mest energi vilket kan resultera i att du står fler minuter än om du börjar med att sitta och ställer dig upp ”när du känner dig stel”. Målet bör vara att sträva mot många minuter ståendes per dag.

Detsamma gäller inför lunchrasten. Avsluta passet med att köra upp det höj- och sänkbara skrivbordet till ståhöjd. Då kommer nästa pass lättare att startas på denna höjd.

2. Planera in micropauser

Alla har tid att ta micropauser – men få gör det. Gå och hämta kaffe, ställ dig upp och sträck på dig eller gör ett micro-gympa-pass. Det viktiga är att inte att sitta/stå på samma sätt under en längre tid. Det är då som risken ökar för förslitningsskador. Att göra en paus på 30 sekunder varje 20:e minut kommer göra stor skillnad. I längden kan det även ge mer arbetsork. Sätt en timer! I början kommer det upplevas som att timern stör, men allt är en vanesak.

3. Skärmen på rätt höjd

Genom att placera skärmen på rätt höjd kommer blicken att fästas framåt, inte snett nedåt. Nackdelen med att jobba vid laptop är just att ögonen måste fästas nedåt vilket belastar nacken. En lösning är i detta fall att köpa en dockningsstation och använda fast skärm alternativ köpa laptop-hållare och externt tangentbord.

4. Proffs som ger råd

De flesta arbetsplatser tjänar på att låta en arbetsterapeut eller sjukgymnast komma till arbetsplatsen för att gå igenom varje enskild persons arbetsställning och ge råd om passande förbättringar. Det är inte sällan som personalen anser att de har god ergonomi men att de inser att så inte är fallet när ett proffs ser på arbetsplatsen ”utifrån”.

5. På båda benen

Ett klassiskt fel är att belasta det ena benet betydligt mer än det andra. Det är ett fel som framförallt uppstår när personen börjar bli trött och på detta sätt vill avlasta benen. Den som däremot inte orkar stå på ett ergonomiskt sätt bör ta en paus och kanske sitta ner. Stå på bägge benen och fördela tyngden ungefärligt lika. En generell regel är att stå med benen axelbrett.

6. Rätt höjd

Tanken med ett höj- och sänkbart skrivbord är inte enbart att kunna variera stående och sittande arbetsställning. Det handlar även om att kunna anpassa höjden utifrån längden på personen som sitter och arbetar. Sök efter att ha skrivbordsskivan på en höjd som gör att underarmarna får stöd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *